Nhân lực thời kỳ công nghiệp 4.0

Một trong những lợi thế thu hút vốn FDI vào Việt Nam đó là chi phí sản xuất thấp với nhân công giá rẻ, điều này sẽ không còn, nhất là trong thời kỳ hội nhập đòi hỏi năng suất cao…

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *