KẾ TOÁN TRƯỞNG

Mô tả công việc

 • Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với tổ chức kinh doanh của công ty 
 • Tổ chức ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty;
 • Tính toán và trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế nộp ngân sách, các quĩ để lại công ty và thanh toán đúng hạn các khoản tiền vay, các khoản công nợ phải thu, phải trả;
 • Xác định phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ, kết quả kiểm kê tài sản hàng kỳ và đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý khi có các trường hợp thất thoát xảy ra
 • Lập đầy đủ và giữ đúng hạn các báo cáo kế toán và quyết toán của công ty theo chế độ hiện hành;
 • Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán bí mật của công ty;
 • Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong công ty
 • Việc chấp hành bảo vệ tài sản, tiền vốn trong công ty;
 • Việc chấp hành chế độ quản lý và kỷ luật lao động, tiền lương, tiền thưởng, các khoảng phụ cấp và các chính sách, chế độ đối với người lao động.
 • Việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh – tài chính, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, các dự toán chi phí kinh doanh, phí lưu thông, các dự toán chi tiêu hành chính, sự nghiệp, các định mức kinh tế – kỹ thuật;
 • Việc thực hiện chế độ thanh toán tiền mặt, vay tín dụng và các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ
 • Việc giải quyết và xử lý các khoản thiếu hụt, các khoản nợ không đòi được và các khoảng thiệt hại khác.
 • Tổ chức phân tích các hoạt động kinh tế trong công ty một cách thường xuyên, nhằm đánh giá đúng đắn tình hình, kết quả và hiệu quả kế hoạch kinh doanh của công ty, phát hiện những lãng phí và thiệt hại của công ty đã xảy ra, những việc làm không có hiệu quả, những trì trệ trong kinh doanh để có biện pháp khắc phục, bảo đảm kết quả hoạt động và doanh lợi ngày càng tăng;
 • Thông qua công tác tài chính – Kế Toán, nghiên cứu cải tiến tổ chức kinh doanh nhằm khai thác khả năng tiềm tàng, tiết kiệm và nâng cao hiệu qủa đồng vốn. Khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn kinh doanh.
 • Phân công và chỉ đạo trực tiếp tất cả các kế toán viên của công ty;
 • Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong công ty chuyền đầy đủ, kịp thời những tài liệu, số liệu cần thiết cho công việc kế toán và kiểm tra của kế toán trưởng;
 • Các báo cáo kế toán, các hợp đồng kinh tế, dịch vụ, các chứng từ tín dụng, các tài liệu có liên quan đến việc thanh toán, trả lương, trả tiền thưởng, thu chi tiền mặt… đều phải có chữ ký của kế toán trưởng mới có giá trị pháp lý;
 • Kế toán trưởng không được lập, ký hoặc duyệt các báo cáo, chứng từ, tài liệu khi không có ý kiến của Giám đốc, hoặc không phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước.

Yêu cầu ứng viên

-Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính

-Đã có kinh nghiệm làm kết toán trưởng. Ưu tiên đã từng làm kết toán tại Công ty xây dựng

-Là người cẩn trọng, uy tín, có trách nhiệm với công việc

-Làm tại xã Bá Hiến-Bình Xuyên-Vĩnh Phúc

-Gửi CV về địa chỉ: dieuhuong.thr@gmail.com/0948542862

Quyền lợi

-Lương 15tr++các khoản phúc lợi khác (BHXH+Du lịch..)

-Thưởng theo quy định của Công ty

-Được làm việc trực tiếp với Giám đốc Công ty

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *