Hướng dẫn chi tiết thủ tục xây dựng thang bảng lương trong doanh nghiệp

I. HỒ SƠ XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG: 

1.Công văn gửi Phòng lao động thương binh và xã hội

2. Quyết định ban hành hệ thống thang, bảng lương

3. Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương

4. Bảng hệ thống thang, bảng lương

5. Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng

6. Quy chế lương, bảng phụ cấp (có Phòng lao động yêu cầu, có phòng lao động không yêu cầu)

Chú ý: Người lập mẫu biểu phải điền tên và số điện thoại vào, và phải trực tiếp đi nộp (Ai làm thì người đó phải đi nộp + Kèm theo CMT bản gốc) 

Các biểu mẫu chi tiết vui lòng click vào đây để dowload tại: https://bom.to/PnUJI

 

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *